Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası, 2019